Samen ontwikkelen De Bakfiets begeleid bij leren en ontwikkelen.

Mijn benadering begint altijd met het maken van persoonlijk contact. Door elkaar te leren kennen ontstaat een beeld van wat er leeft en wat het doel is. Vervolgens breng ik als jobcoach de competenties in kaart en start ik op basis daarvan het leer- en ontwikkeltraject richting het einddoel. Hierbij reik ik de structuur aan waarbinnen iemand zich zelfstandig verder ontwikkelt. Mijn rol zal gaandeweg steeds minder belangrijk worden.

“Het gaat er niet om dat wij het juiste antwoord aanreiken, maar dat iemand leert zelfstandig tot het juiste antwoord te komen”.

Samen ontwikkelen De Bakfiets is een kleine organisatie die zich hoofdzakelijk richt op begeleiden en coachen van mensen. In de loop der jaren is gebleken dat mijn kracht ligt in het begeleiden van mensen met psychische problemen, zoals: ASS (autisme): ADHD: Schizofrenie; Borderline en mensen met NAH (niet aangeboren hersenletsel).

Wat heb ik jou als deelnemer te bieden?

Samen ontwikkelen De Bakfiets biedt begeleiding en coaching aan mensen om samen te werken aan het realiseren van hun eigen doelen. Dit kan zijn in relatie tot maatschappelijk leven, school en arbeidsmarkt.

  • Jij als deelnemer staat centraal.
  • Samen op zoek naar de kern van jouw talenten
  • Samen op zoek naar de kern van jouw talenten, capaciteiten en mogelijkheden.
  • Assessment, persoonlijke ondersteuning, psycho-educatie, presentatietraining, sollicitatietraining, sociale vaardigheidstraining, stage, proefplaatsing, regulier werk.

Wat heb ik u als werkgever te bieden?

Ik bied naast begeleiding ook jobcoaching met een uitgebreid pakket aan diensten die allemaal als doel hebben de ontwikkeling en het leerproces van de deelnemer te stimuleren. Assessment, coaching, trainingen, teambuilding, loopbaanbegeleiding, begeleiding, intervisie, advisering rondom begeleiding van de werknemer, deskundigheid met betrekking tot subsidiemogelijkheden en voorzieningen, verzorgen aanvragen richting UWV, detacheren personeel.

 

Adres gegevens

De Bakfiets
Postbus 753
7500 AT Enschede
Telefoon 053-4785853 

Jobcoach Marcel

Ik ben Marcel Meinsma, geboren 19 maart 1970, en woon in Enschede. Samen met Barbara heb ik 3 kinderen.

Onderdelen van SO de Bakfiets

Begeleiding - thuis; administratie, dagplanning, contacten met instanties, socialiseren (club, vereniging)
Bemiddeling
Arbeidstraining

IRO (individuele re-integratie overeenkomst)
PO (Persoonlijke ondersteuning)
SA (sociale activering)

Dynamische assessment
CATM
CMB

De wet Poortwachter
Loopbaanbegeleiding
Coaching