Mediërend Leren

Bij Mediërend Leren gaat het erom dat je leert leren. Het doel is om het leerproces eigen te maken. Dus de manier waarop je leert staat centraal en niet wat je leert. Samen ontwikkelen De Bakfiets reikt het gereedschap aan om eigen inzichten te verschaffen waarop je op ieder moment kunt terugvallen.

Tijdens Mediërend Leren wordt steeds gekeken naar wat je doet, waarom, met welk doel en of het eventueel anders kan. Samen met de jobcoach wordt doelgericht gezocht naar een oplossing om het proces op gang te brengen. Er wordt geen kant-en-klare oplossing aangereikt. De deelnemer dient de eigenschappen zelf te verwerven zodat hij zelfstandig wordt en vertrouwen krijgt. De jobcoach stimuleert en motiveert.

Onze methodiek is o.a. gebaseerd op de theorie van Structurele Cognitieve Modificeerbaarheid van Prof. Dr. R. Feuerstein.

Bron: Feuerstein, R., ‘Laat me niet zoals ik ben’.

Tags: Methodiek

Adres gegevens

De Bakfiets
Postbus 753
7500 AT Enschede
Telefoon 053-4785853 

Jobcoach Marcel

Ik ben Marcel Meinsma, geboren 19 maart 1970, en woon in Enschede. Samen met Barbara heb ik 3 kinderen.

Onderdelen van SO de Bakfiets

Begeleiding - thuis; administratie, dagplanning, contacten met instanties, socialiseren (club, vereniging)
Bemiddeling
Arbeidstraining

IRO (individuele re-integratie overeenkomst)
PO (Persoonlijke ondersteuning)
SA (sociale activering)

Dynamische assessment
CATM
CMB

De wet Poortwachter
Loopbaanbegeleiding
Coaching