Intervisie – Op zoek naar alternatieve vaardigheden en handelswijzen

Intervisie is een manier om in groepsverband een persoonlijke ontwikkeling in gang te zetten. Het is een instrument om elkaar te coachen. Door stil te staan bij persoonlijke doelen, grenzen en veiligheid wordt een beter zelfinzicht verkregen. De opgedane zelfkennis wordt vervolgens gebruikt om te zoeken naar ingesleten patronen en/of denkpatronen en een manier te vinden om die te doorbreken. Samen gaan we op zoek naar alternatieve vaardigheden en handelswijzen.

Men leert elkaar op een bepaalde manier te interviewen. Aan de hand van open vragen wordt een denkproces in gang gezet. Op die manier verkrijgt men bepaalde inzichten en komt men uiteindelijk zelf tot oplossingen. De casussen die worden behandeld zijn altijd actueel. Tijdens een bijeenkomst gaat het er in de eerste plaats om te ontdekken hoe je met een vraagstuk omgaat. Welke redeneringen maak je, hoe zet je jezelf vast en welke kansen ontneem je jezelf om verder te komen? De aandacht verschuift van het hebben van een probleem naar het aanleren van vaardigheden om een oplossing te vinden.

Tijdens een intervisiebijeenkomst zijn er drie rollen te verdelen:

  1. Procesbegeleider
  2. Coach
  3. Casusinbrenger

De rollen rouleren zodat iedere deelnemer de vergaarde kennis kan toepassen.

Wat belangrijk is binnen een intervisiegroep is het onderlinge vertrouwen. Men kan alleen op basis van een vertrouwensrelatie met elkaar samen werken. Iedere deelnemer moet immers vrijuit kunnen praten zonder het gevoel te hebben dat hetgeen besproken wordt naar buiten wordt gebracht. De Bakfiets is verantwoordelijk voor een goede methodische aanpak van de intervisie, de kwaliteit van het leerproces, het creëren van een open en veilig omgangsklimaat in de groep en het handhaven van de overeengekomen spelregels.

Adres gegevens

De Bakfiets
Postbus 753
7500 AT Enschede
Telefoon 053-4785853 

Jobcoach Marcel

Ik ben Marcel Meinsma, geboren 19 maart 1970, en woon in Enschede. Samen met Barbara heb ik 3 kinderen.

Onderdelen van SO de Bakfiets

Begeleiding - thuis; administratie, dagplanning, contacten met instanties, socialiseren (club, vereniging)
Bemiddeling
Arbeidstraining

IRO (individuele re-integratie overeenkomst)
PO (Persoonlijke ondersteuning)
SA (sociale activering)

Dynamische assessment
CATM
CMB

De wet Poortwachter
Loopbaanbegeleiding
Coaching