Wie ben ik?

Ik ben jobcoach van beroep. Ik heb aan het STAB een specifieke jobcoach opleiding gevolgd en werk volgens de IVB-methodiek. Dit is de methodiek Individuele Vraaggerichte Benadering, waarbij de deelnemer en zijn/haar ontwikkeling centraal staat.

In juni 2011 heb ik mijn master Mediërend leren afgerond.

Ik doe mijn werk vanuit maatschappelijke en persoonlijke betrokkenheid.

Hierbij werk ik vanuit mijn persoonlijk doel; mensen daar waar nodig ondersteunen bij het vinden én behouden van werk. Daarbij maak ik gebruik van mijn, inmiddels, ruime ervaring.

Begrippen die centraal staan binnen mijn manier van werken zijn:

  • respect, eerlijkheid, openheid, gedreven, duurzaamheid,
  • deskundigheid, vertrouwen, stimuleren, team en geduld.

Adres gegevens

De Bakfiets
Postbus 753
7500 AT Enschede
Telefoon 053-4785853 

Jobcoach Marcel

Ik ben Marcel Meinsma, geboren 19 maart 1970, en woon in Enschede. Samen met Barbara heb ik 3 kinderen.

Onderdelen van SO de Bakfiets

Begeleiding - thuis; administratie, dagplanning, contacten met instanties, socialiseren (club, vereniging)
Bemiddeling
Arbeidstraining

IRO (individuele re-integratie overeenkomst)
PO (Persoonlijke ondersteuning)
SA (sociale activering)

Dynamische assessment
CATM
CMB

De wet Poortwachter
Loopbaanbegeleiding
Coaching