Coaching

Coaching en/of persoonlijke ondersteuning

Dit is de persoonlijke begeleiding van de werknemer. Afhankelijk van het doel van de coaching vindt de begeleiding plaats op de werkvloer of buiten het werken om in een 1-op-1 gesprek of, op verzoek, samen met de werkbegeleider. De doelstelling is altijd het verbeteren van het functioneren.

Kenmerkend voor onze manier van werken is dat wij ons aansluiten bij de persoon en vanuit de persoon zoeken naar verbeterpunten. Vanzelfsprekend bepaalt de organisatie de kaders waarbinnen de oplossingsalternatieven gezocht kunnen worden. Omdat leren en ontwikkelen centraal staan en we de structuur waarbinnen iemand functioneert als kapstok gebruiken zal er geen afhankelijkheid ontstaan maar juist een persoonlijke groei. Iemand leert zelfstandig te handelen en ook in toekomstige situaties een passende oplossing te vinden.

Tijdens de persoonlijke ondersteuning richt de coach zich met name op de werknemer. Maar er kan ook voor een bredere aanpak gekozen worden, waarbij tevens de leidinggevende of begeleider betrokken wordt. Het doel van coaching is dat het bedrijf en de werknemer weten wat ze van elkaar kunnen verwachten en hoe ze samen kunnen zorgen voor een optimale samenwerking. De intensiteit van de coaching zal geleidelijk afnemen.

Adres gegevens

De Bakfiets
Postbus 753
7500 AT Enschede
Telefoon 053-4785853 

Jobcoach Marcel

Ik ben Marcel Meinsma, geboren 19 maart 1970, en woon in Enschede. Samen met Barbara heb ik 3 kinderen.

Onderdelen van SO de Bakfiets

Begeleiding - thuis; administratie, dagplanning, contacten met instanties, socialiseren (club, vereniging)
Bemiddeling
Arbeidstraining

IRO (individuele re-integratie overeenkomst)
PO (Persoonlijke ondersteuning)
SA (sociale activering)

Dynamische assessment
CATM
CMB

De wet Poortwachter
Loopbaanbegeleiding
Coaching