Begeleiding

De Bakfiets samen ontwikkelen ondersteunt en begeleidt mensen op sociaal en maatschappelijk vlak. Doel hierbij is om mensen zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren. Door handvatten en structuren aan te reiken, wordt deze zelfstandigheid ook bevorderd. Daarbij speelt de inzet van de methode mediërend leren een belangrijke rol in het leren en ontwikkelen op dit vlak.

Op onderstaande terreinen bied ik begeleiding aan:

 • Invulling aan de dag bedenken en organiseren;
 • Beweging/sport;
 • Activiteiten;
 • Vrijwilligerswerk;
 • Administratie vormgeven;
 • Postverwerking;
 • Archiveren;
 • Acties koppelen aan de post;
 • Financiën beheren;
 • Opstellen kasboek;
 • Inzicht krijgen in financiën;
 • Eventuele schulden in kaart brengen en eerst contact leggen met schuldeisers*;
 • Afspraken maken met instanties;
 • Uitkeringsverstrekkende instantie;
 • School;
  • Leerlingbegeleiding;
  • Studie(keuze)begeleiding;
  • Huiswerkbegeleiding.
 • Hulpverleningsinstantie(s).

*NB vanaf dat punt kan er een bewindvoerder worden ingeschakeld.

Het bijhouden van een kasboek is essentieel om te kunnen zien waar je geld blijft. Hiervoor kun je een simpel schrift gebruiken of als je de beschikking hebt over een computer, dan is Excel erg handig.  Je noteert wat je inkomsten zijn (salaris, studiefinanciering, huur- en of zorgtoeslag, enz.) En je houdt dagelijks bij wat je uitgeeft aan bijvoorbeeld eten/boodschappen; daarnaast heb je natuurlijk je maandelijkse uitgaven (huur, verzekeringen, abonnementen).

Uitgangspunt is dat er in eerste instantie intensief wordt samengewerkt en dat daarna iemand zich, met de aangereikte structuren en handvatten, steeds meer zelfstandig kan redden. En ervoor te zorgen dat er een balans in je leven ontstaat; een balans tussen je werk of studie, je privéleven en eventueel huishoudelijke taken. Binnen mijn manier van werken wordt de omgeving van iemand ook iemand ook betrokken, zodat we met elkaar aan dezelfde doelen kunnen werken.

Leerlingbegeleiding basis – Zorgen dat de gang naar school (weer) plezierig wordt

Iedereen in Nederland moet van zijn 5e tot zijn 18e verjaardag naar school; Nederland kent een leerplicht. Dit is wettelijk vastgelegd en zorgt ervoor dat iedereen gelijke kansen heeft op een opleiding. Dat wil niet zeggen dat school, studie of opleiding altijd vlekkeloos verloopt.

Ben je leerling of student? En zijn onderstaande vragen voor jou herkenbaar:

 • Waar kan ik terecht binnen school?
 • Hoe zorg ik ervoor dat ik niet van het kastje naar de muur wordt gestuurd?
 • Hoe plan ik het maken van mijn huiswerk?
 • Wordt er wel naar me geluisterd?
 • Wordt ik wel begrepen?

Of bent u ouder van een leerling of student en merkt u dat op bovenstaande vragen geen antwoorden of oplossingen worden gevonden? Dan kan een professional helpen om op zoek te gaan naar antwoorden en oplossingen. Wij gaan in gesprek met de leerling, de ouder en school, om zo te komen tot een samenwerking die ervoor zorg draagt dat de gang naar school (weer) plezierig wordt.

Onze producten:

 • Leerlingbegeleiding
 • Studie(keuze)begeleiding
 • Huiswerkbegeleiding

Binnen onze methode van het mediërend leren, maken wij gebruik van de volgende instrumenten:

 • Intentionaliteit
 • Assessment
 • SCM (structurele cognitieve modificatie)
 • Intervisie

De Bakfiets samen ontwikkelen maakt deel uit van het netwerk Ouders en Onderwijs Twente (www.oudersenonderwijstwente.nl). Dit heeft als voordeel dat er rondom onderwijs de nodige wetskennis aanwezig is en er de nodige adviezen kunnen worden gegeven.

Leerlingbegeleiding HBO – Zorgen dat de studie (weer) plezierig wordt

Iedereen in Nederland moet van zijn 5e tot zijn 18e verjaardag naar school; Nederland kent een leerplicht. Dit is wettelijk vastgelegd en zorgt ervoor dat iedereen gelijke kansen heeft op een opleiding. Na je 18e heb je de mogelijkheid om te kiezen of je verder wilt studeren. Dat wil niet zeggen dat studie of opleiding altijd vlekkeloos verloopt. Ben je student?

Zijn onderstaande vragen voor jou herkenbaar:

 • Waar kan ik terecht binnen het opleidingsinstituut?
 • Hoe zorg ik ervoor dat ik niet van het kastje naar de muur wordt gestuurd?
 • Hoe plan ik het maken van mijn huiswerk?
 • Wordt er wel naar me geluisterd?
 • Wordt ik wel begrepen?
 • Heb ik wel de juiste studierichting gekozen?

Of bent u ouder van een student en merkt u dat op bovenstaande vragen geen antwoorden of oplossingen worden gevonden? Dan kan een professional helpen om op zoek te gaan naar antwoorden en oplossingen. Wij gaan in gesprek met de student, de ouder en het opleidingsinstituut, om zo te komen tot een samenwerking die ervoor zorg draagt dat de studie (weer) plezierig wordt.

Onze producten

 • Leerlingbegeleiding;
 • Studie(keuze)begeleiding;
 • Huiswerkbegeleiding.

Binnen onze methode van het mediërend leren, maken wij gebruik van de volgende instrumenten: Intentionaliteit Assessment SCM (structurele cognitieve modificatie) Intervisie Marcel Meinsma Mediation maakt deel uit van het netwerk Ouders en Onderwijs Twente (www.oudersenonderwijstwente.nl). Dit heeft als voordeel dat er rondom onderwijs de nodige wetskennis aanwezig is en er de nodige adviezen kunnen worden gegeven.

Adres gegevens

De Bakfiets
Postbus 753
7500 AT Enschede
Telefoon 053-4785853 

Jobcoach Marcel

Ik ben Marcel Meinsma, geboren 19 maart 1970, en woon in Enschede. Samen met Barbara heb ik 3 kinderen.

Onderdelen van SO de Bakfiets

Begeleiding - thuis; administratie, dagplanning, contacten met instanties, socialiseren (club, vereniging)
Bemiddeling
Arbeidstraining

IRO (individuele re-integratie overeenkomst)
PO (Persoonlijke ondersteuning)
SA (sociale activering)

Dynamische assessment
CATM
CMB

De wet Poortwachter
Loopbaanbegeleiding
Coaching