Trainingen – Gezamenlijk aan dezelfde doelen werken

Sollicitatietraining

Bij een sollicitatietraining komen uiteraard alle bekende facetten aan bod. Kenmerkend voor onze manier van werken is dat we ons aansluiten bij het individu. Daarbij onderzoeken we welk netwerk er is, welke ingangen er zijn en hoe iemand zijn persoonlijke netwerk gericht mee kan laten zoeken naar de baan die hij zoekt. Daarnaast besteden we natuurlijk aandacht aan de cv en de sollicitatiebrief. Daarbij maken we gebruik van het Kernkwaliteitenspel, waardoor inzicht verkregen wordt in de samenhang tussen kernkwaliteiten, valkuilen, allergieën en uitdagingen.
De informatie uit dit persoonsonderzoek gebruik ik om tot een goede brief te komen. Bij voorkeur richten we ons op een concrete vacature die we vooraf samen analyseren. Wat is het voor soort bedrijf, welke cultuur heerst er, hoe vorm je een goed beeld van de organisatie, afdeling en de functie en hoe pas jij zelf in dat plaatje? ”Wat heb je te bieden?”

Sociale vaardigheidstraining

De sociale vaardigheidstraining wordt meestal ingezet in conflictsituaties op de werkvloer. We brengen de situatie in kaart. Wat gebeurt er, wat doet dit met jou, hoe reageer je daar primair op (nog voordat je dit aan de omgeving uit)? Hier start het inzicht krijgen in eigen handelen; wat zijn de persoonlijke doelen, grenzen en veiligheid? En hoe moet je handelen om problemen op te lossen?

Teambuilding

Waar vullen kwaliteiten elkaar aan, hoe versterk je elkaar als team. Zijn alle rollen (formeel en informeel) helder. Hoe goed ken je elkaar, kun je op elkaar vertrouwen? Ieder team heeft kwaliteiten. Als team werk je gezamenlijk aan dezelfde doelen. Het is belangrijk om boven tafel te krijgen wat er goed gaat en wat gezamenlijk gezien wordt als waardevol. Is dit allemaal helder dan weet je op welke fundamenten je kunt bouwen.

Bakfiets-Vliegwiel-intentionaliteit-2014

Wat te doen met je kennis m.b.t. intentionaliteit? Mensen zijn wederkerig op basis van jouw intentionaliteit, deze intentionaliteit wordt gevoed door je persoonlijke doelen, je grenzen en veiligheid.

Bij het niet helder formuleren van je persoonlijke doelen ben je manipuleerbaar.

Bij het niet prijs geven van je grenzen loop je het risico beschadigd te worden.

Het niet staan voor je eigen veiligheid kan leiden tot onderpresteren of geraakt worden.

Adres gegevens

De Bakfiets
Postbus 753
7500 AT Enschede
Telefoon 053-4785853 

Jobcoach Marcel

Ik ben Marcel Meinsma, geboren 19 maart 1970, en woon in Enschede. Samen met Barbara heb ik 3 kinderen.

Onderdelen van SO de Bakfiets

Begeleiding - thuis; administratie, dagplanning, contacten met instanties, socialiseren (club, vereniging)
Bemiddeling
Arbeidstraining

IRO (individuele re-integratie overeenkomst)
PO (Persoonlijke ondersteuning)
SA (sociale activering)

Dynamische assessment
CATM
CMB

De wet Poortwachter
Loopbaanbegeleiding
Coaching