Het Assessment

Het assessment is een gedegen onderzoek naar de wensen en mogelijkheden van mensen. Het vormt de basis voor een vervolgtraject naar werk of het leren en ontwikkelen in de huidige functie. We bestuderen de situatie van de deelnemer en gaan aan de hand daarvan op zoek naar de kern/het doel.

De volgende afbeelding laat zien welke aspecten daarbij van belang zijn.

Bakfiets-Vliegwiel-werknemer-2014

 

  • wensen en reële perspectieven
  • vaardigheden en capaciteiten
  • sfeer en persoonlijkheid
  • manier van leren
  • netwerken, zowel professioneel als persoonlijk

Om het traject tot een succes te maken is het van groot belang om te weten wie je bent en wat je wilt. Waar wordt je enthousiast van, hoe wil je je doel bereiken en wie kun je daarbij inschakelen? Door antwoord te vinden op deze vragen krijg ik een beeld van hoe jouw traject eruit gaat zien. Welke stappen ga je zetten, wat heb je er voor nodig, wat zijn eventuele hindernissen en hoe ga jij die te lijf? De jobcoach is er voor jou om je verder te helpen.

Uit het assessment komt een duidelijk profiel naar voren. Enerzijds wordt duidelijk wat iemands kernkwaliteiten zijn en onder welke omstandigheden en in welke omgeving diegene het best gedijt. Anderzijds ontstaat er een beeld van een passende organisatie. Dit samen vormt de “intrinsiek motivatie”, de drive van iemand om zijn doelen te realiseren.

Aan de hand van het Kernkwaliteitenspel kan eventueel duidelijk gemaakt worden wat de samenhang is tussen de kernkwaliteiten, de valkuilen, de allergieën en de uitdagingen. Dit is met name nuttig bij het opstellen van een sollicitatiebrief en tijdens de voorbereiding op een sollicitatiegesprek. Aan de hand van het profiel van de deelnemer wordt een profiel geschetst van de passende werkgever en functie.

Bakfiets-Vliegwiel-werkgever-2014

Tags: Methodiek

Adres gegevens

De Bakfiets
Postbus 753
7500 AT Enschede
Telefoon 053-4785853 

Jobcoach Marcel

Ik ben Marcel Meinsma, geboren 19 maart 1970, en woon in Enschede. Samen met Barbara heb ik 3 kinderen.

Onderdelen van SO de Bakfiets

Begeleiding - thuis; administratie, dagplanning, contacten met instanties, socialiseren (club, vereniging)
Bemiddeling
Arbeidstraining

IRO (individuele re-integratie overeenkomst)
PO (Persoonlijke ondersteuning)
SA (sociale activering)

Dynamische assessment
CATM
CMB

De wet Poortwachter
Loopbaanbegeleiding
Coaching