Literatuur

Boeken over methodiek, psychologie, pedagogie, mediation en communicatie.

Literatuurlijst naar categorie
Categorie literatuur: Methodiek – Psychologie – Pedagogie – Mediation – Communicatie.
Categorie literatuur: Het menselijk denken – Autisme – Arbeidsmarkt – Capaciteiten.
Zoals de hele site van Jobcoaching De Bakfiets een informatief karakter heeft, zo dient ook deze pagina jou te informeren over boeken die in relatie staan tot het werk dat wij doen.

Daarbij zie ik het opnemen van een literatuurlijst als onderdeel van mijn dienstverlening. Ik vind het prettig om mensen door te kunnen verwijzen naar deze pagina op onze eigen website wanneer er sprake is van een brede of diepgaande vraag. In het gesprek kun je dan uit eigen ervaring een boek aanbevelen, waarvan ISBN nummer en auteur dan nagezocht kan worden op deze pagina. Een groot deel van deze boeken heb ik in het kader van deskundigheidsbevordering gelezen. Daarnaast zijn er een aantal boeken die dienen als naslagwerk voor die momenten dat er binnen de begeleiding van een deelnemer een specifieke vraag voordoet.

De boeken die opgenomen zijn in deze literatuurlijst zijn in onze optiek interessant voor:

  • Deelnemers
  • Collega jobcoaches
  • Consulenten
  • Onderwijzend personeel binnen het praktijkonderwijs
  • Praktijkbegeleiders
  • Werkgevers
  • Ouders

Deels betreft de lijst boeken die achtergrondinformatie geven over mijn methodiek en die voeding hebben gegeven aan de ontwikkeling van mijn visie. Daarnaast zijn er ook boeken die aanzetten tot denken en aanzetten om in een breder perspectief te kijken. Hiermee houd ik mij scherp.

Literatuur Methodiek
Titel Auteur Uitgever ISBN   De methodiek en theorie
van de
vraaggerichte benadering M.Coenen-Hanegraaf
B. Valkenburg
M.Ploeg H.Coenen Jan van Arkel

90-6224-429-7

Laat me niet zoals ik ben

R. Feuerstein
Y. Rand
J. E. Rynders Lemniscaat

90-6069-886-x

Ontwikkelingsgericht
begeleiden
in alledaagse situaties P. van Dijk
E. Van Doorn
Nelissen Soest

90-244-1667-1

Samen Actief.
De methode activerend
interview R. Lammerts

Verwey-Jonker

90-5830-030-7

Literatuur Psychologie
Titel Auteur Uitgever ISBN   Oriëntatie in de
Sociale Psychologie
Het individu en de groep H. A. M. Wilke

Bohn Stafleu
van Loghum
90313-1918-x

Nestgeuren P. Weisfelt Nelissen/Soest 90-244-1373-7   Zo ben ik nu eenmaal W. van der Does Scriptum 90-559-4346-0   Ontregelde geesten

D. Draaisma

Historische
uitegever
Groningen 90-6554-450-6

Literatuur Pedagogie
Titel Auteur Uitgever ISBN   Bouwen aan leren leren
Cognitieve leerbevordering
bij kinderen met risico
op ontwikkelings- of
leerstoornissen J. Lebeer

ACCO

90-334-5069-0

De Gordon methode
Bewust omgaan met kinderen
de manier van samenwerken
en communiceren in
het onderwijs Dr. Th. Gordon
N. Burch

Tirion

90-4390-594-1

Kinderen opvoeden Dr. Sal Severe   90-438-0940-3

Literatuur Mediation
Titel Auteur Uitgever ISBN   Mediation in praktijk Hugo Prein Boom 90-8506-019-2   Gedragsverandering in
gezinnen A. lange
Martinus Nijhof
90-68-90555-4

Literatuur Communicatie
Titel Auteur Uitgever ISBN   Gegrepen door emoties P. Ekman Nieuwezijds 905712-205-7   Basisboek lichaamstaal M. Rutten-Saris Van Gorcum 90-232-2526-0   Atlas van de belevingswereld
L. van Swaaij
J. Klare Meteor Press
90-76522-08-1

Adres gegevens

De Bakfiets
Postbus 753
7500 AT Enschede
Telefoon 053-4785853 

Jobcoach Marcel

Ik ben Marcel Meinsma, geboren 19 maart 1970, en woon in Enschede. Samen met Barbara heb ik 3 kinderen.

Onderdelen van SO de Bakfiets

Begeleiding - thuis; administratie, dagplanning, contacten met instanties, socialiseren (club, vereniging)
Bemiddeling
Arbeidstraining

IRO (individuele re-integratie overeenkomst)
PO (Persoonlijke ondersteuning)
SA (sociale activering)

Dynamische assessment
CATM
CMB

De wet Poortwachter
Loopbaanbegeleiding
Coaching