Organisatie Samen ontwikkelen De Bakfiets.

Mission Statement

Samen ontwikkelen De Bakfiets is een kleine organisatie die zich hoofdzakelijk richt op de begeleiding en coaching van mensen bij het realiseren van hun doelen. In de loop der jaren is gebleken dat mijn kracht ligt in het begeleiden van mensen met psychische problemen, zoals: ASS (autisme): ADHD: Schizofrenie; Borderline en mensen met NAH (niet aangeboren hersenletsel). Doorgaans hebben zij een wajong-, WAO of WIA-uitkering.

Persoonlijke benadering

Wij gaan ervan uit dat er een duurzame samenwerking ontstaat tussen de deelnemer en de jobcoach en hechten daarom veel waarde aan een persoonlijke benadering. Veiligheid, wederzijds respect en vertrouwen zijn de kernbegrippen die de basis vormen van de samenwerking. Daarom starten wij een traject met gesprekken vanuit de thuissituatie van de deelnemer. Hier kan eventueel, op verzoek van de deelnemer, van worden afgeweken.

Uitgangspunt is een duurzame vertrouwensrelatie op te bouwen. Bovendien kan ik als kleine organisatie de persoonlijke benadering waar ik voor sta waarborgen. Ik ben voor iedereen rechtstreeks bereikbaar.

IVB-methodiek

Samen ontwikkelen De Bakfiets werkt volgens de IVB-methodiek (Individuele Vraaggerichte Benadering), waarbij elke deelnemer de regie heeft over zijn eigen traject. Gedurende het traject staan de reeds aanwezige kwaliteiten van de deelnemer centraal en wordt gekeken hoe deze verder ontwikkeld kunnen worden. In dit leer- en ontwikkeltraject help ik als begeleider de deelnemer zich het leerproces eigen te maken en reik de structuren aan die de deelnemer zelf kan toepassen zodat hij uiteindelijk niet afhankelijk wordt van de coach.

Bovendien wordt nadrukkelijk gebruik gemaakt van het persoonlijke en professionele netwerk van de deelnemer om het traject te laten slagen. Als begeleider sta ik ‘naast’ de deelnemer en help hem bij het maken van de juiste keuzes en biedt ondersteuning waar nodig. De rol van Samen ontwikkelen De Bakfiets zal gaandeweg minder belangrijk worden waardoor de deelnemer uiteindelijk op eigen benen komt te staan.

Naamgeving

Een bakfiets heeft de volgende specifieke kenmerken:

  • betrouwbaar
  • ambachtelijk
  • duurzaam
  • eenvoudig
  • onverwoestbaar
  • je kunt er veel bagage in kwijt
  • je kunt er iemand ergens mee naar toe brengen

Deze kenmerken van een bakfiets komen overeen met een aantal uitgangspunten waar onze organisatie voor staat. Samen ontwikkelen De Bakfiets is ”de kruiwagen” die je helpt om als deelnemer ergens te komen. Het is wel verstandig van tevoren goed te bedenken welke weg je kiest. Om vooruit te gaan heb je wel kracht en doorzettingsvermogen nodig. Doordat het onmogelijk is om heel snel naar je einddoel te gaan ervaar je goed de weg die je hebt afgelegd. Belangrijk om later terug te kijken en te weten hoe je dit op eigen kracht hebt bereikt en hoe je weer verder kunt.

Kortom, de bakfiets herbergt veel van de kenmerken die ook centraal staan in de trajecten die wij uitvoeren.

Samen ontwikkelen De Bakfiets is in oktober 2006 opgericht door Marcel Meinsma. Na ruim 8 jaar als jobcoach in loondienst te hebben gewerkt, was voor hem de tijd rijp om met de opgedane ervaring op eigen benen te gaan staan. Op 1 januari 2007 sloot Gerben Koopman (niet meer actief binnen de organisatie) zich aan als medevennoot en ontstond met VOF Jobcoaching De Bakfiets een UWV erkend jobcoach bedrijf. Registratie in het handelsregister van de KvK onder nummer: 62814958.

Marcel Meinsma heeft jarenlange ervaring met de re-integratie van mensen naar de reguliere arbeidsmarkt. Marcel heeft als basis een specifieke opleiding volgens de IVB-methodiek (Individuele Vraaggerichte Benadering). De kern van deze methodiek is dat de regie bij de deelnemer ligt, waarbij wordt uitgegaan van de kwaliteiten van de deelnemer. De uitgangspunten van deze methodiek vormen de pijlers van de werkwijze van De Bakfiets.

Jobcoaching De Bakfiets is een groeiend en bloeiend bedrijf en ontwikkelt zich voortdurend. Alle leden van het team worden geacht een opleiding IVP (Instrumenteel Verrijkings Programma) bij StibCo te volgen. Met deze opleiding specialiseert Jobcoaching De Bakfiets zich nog verder in het uitvoeren van leer- en ontwikkeltrajecten. Het team is inmiddels aangevuld met Sara Nijenhuis. Met haar inbreng en deskundigheid is de organisatie nog verder versterkt.

Jobcoaching

bakfiets-logo-uitlegJobcoaching is een alom bekende term voor het werk dat wij doen. Het begeleiden van mensen met een arbeidshandicap naar een reguliere baan. In principe gaat onze voorkeur uit naar de Nederlandse taal, omdat dat duidelijker is en voor iedereen direct te begrijpen. Als het gaat om het begrip Jobcoaching komen we hier niet onderuit. Eenvoudigweg, omdat deze term zo verweven is met het werk dat we doen, dat het eerder voor onduidelijkheid zou zorgen om voor een andere term te kiezen dan goed is. Uitdrukken van dit begrip in de Nederlandse taal zou eerder blijk geven van eigenwijsheid en starheid. Eigenschappen die niet bij een jobcoach passen.

De reden van de keuze voor een afwijkend lettertype en het schuin schrijven van het eerste deel Job en het vet drukken van het deel coaching is om de volgende reden.

Job

Job staat schuin geschreven, omdat een duurzame baan weliswaar het einddoel is maar in het traject niet centraal staat. Het gaat erom welke baan jij als deelnemer wenst en het functieprofiel waarbinnen jij optimaal kunt werken en waar je kwaliteiten maximaal tot uiting komen. Bovendien moeten de randvoorwaarden aansluiten bij jouw persoonlijkheid, zodat jij je prettig voelt in de omgeving waarin je werkt. Alleen dan is het mogelijk om die baan te vinden die bij jou past.

Coaching

Binnen het traject is coaching het instrument om samen te komen tot het einddoel. Door middel van coaching ontstaat er een helder beeld over wat jij als deelnemer wil, hoe jij dat kunt bereiken, wat jij daar zelf in kunt en wil, maar bovenal wat je drijft. Waar haal jij de motivatie vandaan om gedreven te blijven werken aan jouw einddoel, ook als er een kleine tegenslag is op de weg naar dat einddoel toe. Hiermee benoemen we een ander aspect van de coaching. Aangeven wat consequenties kunnen zijn van de keuzes die jij maakt. Waarmee we op het laatste aspect komen, het steunen, stimuleren en motiveren. Daar waar nodig mag jij in onze samenwerking erop vertrouwen dat jij wanneer nodig de gewenste steun krijgt en je gestimuleerd en gemotiveerd wordt op de momenten dat je de moed even verliest.

Adres gegevens

De Bakfiets
Postbus 753
7500 AT Enschede
Telefoon 053-4785853 

Jobcoach Marcel

Ik ben Marcel Meinsma, geboren 19 maart 1970, en woon in Enschede. Samen met Barbara heb ik 3 kinderen.

Onderdelen van SO de Bakfiets

Begeleiding - thuis; administratie, dagplanning, contacten met instanties, socialiseren (club, vereniging)
Bemiddeling
Arbeidstraining

IRO (individuele re-integratie overeenkomst)
PO (Persoonlijke ondersteuning)
SA (sociale activering)

Dynamische assessment
CATM
CMB

De wet Poortwachter
Loopbaanbegeleiding
Coaching