MISC

Denkstimulerende begeleiding is gebaseerd op de principes van Mediërend Leren. Dit concept baseert zich onder meer op de theorieën van Structurele Cognitieve Modificeerbaarheid en de Gemedieerde Leerervaring van Prof. Dr. R. Feuerstein en op het MISC-concept (Mediational Intervention Sensitizing Caregivers/More Intelligent and Sensitive Child) van Prof. Dr. P. Klein.

bakfiets-misc-grafiek-pnina-klein
Het doel is om het kind / de jongvolwassene zich (efficiënte) denkvaardigheden eigen te leren maken, zodat h(z)ij op korte en lange termijn zo zelfstandig mogelijk kan deelnemen aan de maatschappij. Gedurende de begeleiding staat steeds 1 cognitieve functie centraal. Zie voor een verdere inhoudelijke toelichting: www.stibco.nl.

Adres gegevens

De Bakfiets
Postbus 753
7500 AT Enschede
Telefoon 053-4785853 

Jobcoach Marcel

Ik ben Marcel Meinsma, geboren 19 maart 1970, en woon in Enschede. Samen met Barbara heb ik 3 kinderen.

Onderdelen van SO de Bakfiets

Begeleiding - thuis; administratie, dagplanning, contacten met instanties, socialiseren (club, vereniging)
Bemiddeling
Arbeidstraining

IRO (individuele re-integratie overeenkomst)
PO (Persoonlijke ondersteuning)
SA (sociale activering)

Dynamische assessment
CATM
CMB

De wet Poortwachter
Loopbaanbegeleiding
Coaching