Intentionaliteit

Bij Intentionaliteit gaat het erom inzicht te krijgen in jezelf en wat je kunt doen met die zelfkennis. Het is van groot belang om je eigen handelen te begrijpen. Alleen dan kun je je doelen bereiken, je grenzen stellen en je veiligheid waarborgen.

Bakfiets-Vliegwiel-intentionaliteit-2014
Wat te doen met je kennis m.b.t. intentionaliteit? Mensen zijn wederkerig op basis van jouwintentionaliteit, deze intentionaliteit wordt gevoed door je persoonlijke doelen, je grenzen en veiligheid.

  • Bij het niet helder formuleren van je persoonlijke doelen ben je manipuleerbaar.
  • Bij het niet prijs geven van je grenzen loop je het risico beschadigd te worden.
  • Het niet staan voor je eigen veiligheid kan leiden tot onderpresteren of geraakt worden.

Tags: Methodiek

Adres gegevens

De Bakfiets
Postbus 753
7500 AT Enschede
Telefoon 053-4785853 

Jobcoach Marcel

Ik ben Marcel Meinsma, geboren 19 maart 1970, en woon in Enschede. Samen met Barbara heb ik 3 kinderen.

Onderdelen van SO de Bakfiets

Begeleiding - thuis; administratie, dagplanning, contacten met instanties, socialiseren (club, vereniging)
Bemiddeling
Arbeidstraining

IRO (individuele re-integratie overeenkomst)
PO (Persoonlijke ondersteuning)
SA (sociale activering)

Dynamische assessment
CATM
CMB

De wet Poortwachter
Loopbaanbegeleiding
Coaching