Loopbaan begeleiding

Onder loopbaanbegeleiding kunnen de volgende activiteiten plaatsvinden:

  • Begeleiden functioneringsgesprekken
  • Begeleiden beoordelingsgesprekken
  • Begeleiden sollicitatieprocedure
  • Herplaatsing / Outplacement

Afhankelijk van de situatie zal de behoefte aan begeleiding binnen de loopbaan verschillen.

Begeleiden functionerings- en beoordelingsgesprekken:
Binnen een goed personeelsbeleid spelen functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken een belangrijke rol. Functionering- en beoordelingsgesprekken dragen bij aan een goede relatie tussen werkgever en werknemer en zorgen dat de wederzijdse belangen en verwachtingen helder zijn. Door de gesprekken periodiek te voeren in een voor beide partijen veilige en open sfeer, krijgen alle partijen de benodigde informatie waarmee zij actief en doelgericht de samenwerking kunnen optimaliseren.

Begeleiden sollicitatieprocedure werkgever:
Bij het begeleiden van de sollicitatieprocedure wordt een functieprofiel opgesteld. Daarbij komen de volgende vragen aan bod: welke karaktereigenschappen passen bij de organisatie en specifiek binnen het team? Wat is de teamrol die ingevuld dient te worden en wat zijn de selectiecriteria? Vervolgens stellen we de vacature op en bepalen wat het beste wervingskanaal is.

Op basis van de criteria kunnen er in de gesprekken gerichte vragen gesteld worden en kunnen kandidaten beter (objectiever) met elkaar worden vergeleken. Zo vergroot men de kans dat de juiste kandidaat herkend wordt. Bovendien leert men de mensen die afvallen een gemotiveerde afwijzingsbrief te sturen, waar zij bij een volgende sollicitatie hun voordeel mee kunnen doen.

Herplaatsing / outplacement:
Indien een werknemer niet meer kan functioneren binnen zijn huidige functie wordt er een andere passende baan gezocht. In eerste instantie onderzoeken we de mogelijkheid om binnen het bedrijf te herplaatsen. Maar mocht dit niet mogelijk zijn dan gaan we op zoek naar een passende functie bij een andere werkgever. Ik geef dus inhoudelijk invulling aan uw sociale personeelsbeleid.

Advisering rondom begeleiding werknemer:
Op basis van een gedegen assessment kent de jobcoach de werknemer goed. Op de eerste plaats is er kennis van de manier van leren, zodat ik kan vertellen op welke wijze het best nieuwe taken aangeleerd kunnen worden. Op de tweede plaats weet de jobcoach aan de hand van de sfeer en persoonlijkheid welk type begeleider en benadering het best zal passen. Bovendien weet ik welke taken goed door de deelnemer kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast kan ik de werknemer goed uitleggen wat de beste manier is om instructies te geven aan de werknemer.

Detachering personeel:
De mogelijkheid bestaat om iemand van Jobcoaching De Bakfiets voor enkele dagdelen in de week te detacheren om intern een van de bovengenoemde producten te helpen implementeren in de organisatie. Daarbij kan het in een beginfase goed werken als op gezette tijden iemand op de werkvloer aanspreekbaar is en die gedurende de dag kan begeleiden/coachen.

Adres gegevens

De Bakfiets
Postbus 753
7500 AT Enschede
Telefoon 053-4785853 

Jobcoach Marcel

Ik ben Marcel Meinsma, geboren 19 maart 1970, en woon in Enschede. Samen met Barbara heb ik 3 kinderen.

Onderdelen van SO de Bakfiets

Begeleiding - thuis; administratie, dagplanning, contacten met instanties, socialiseren (club, vereniging)
Bemiddeling
Arbeidstraining

IRO (individuele re-integratie overeenkomst)
PO (Persoonlijke ondersteuning)
SA (sociale activering)

Dynamische assessment
CATM
CMB

De wet Poortwachter
Loopbaanbegeleiding
Coaching