Mensvisie

Ik geloof in het positieve van de mens. Naar mijn mening willen mensen graag voor zichzelf kunnen zorgen. Daarnaast zoekt iedereen van nature iets waar hij/zij goed in is en zet iedereen dat in om zich nuttig en gewaardeerd te voelen. Samen zoeken naar de kern van talent en het ontdekken van jouw capaciteiten en mogelijkheden is het belangrijkste wat mij in een traject te doen staat.
Aansluiten op de wensen, capaciteiten en mogelijkheden, is de enige weg naar de motivatie die van binnenuit komt en die de motor is en de brandstof geeft om het traject van begin tot eind(doel) met overtuiging te volbrengen. Daarbij zijn de onvermijdelijke hobbels in de weg ook geen onneembare obstakels meer.

Mensen die vastlopen en teleurgesteld raken in hun omgeving zijn er ongetwijfeld. Dat iemand in die situatie accepteert dat hij/zij van een uitkering afhankelijk is en uiteindelijk passief wordt in de zoektocht naar een baan met eigen inkomsten is daarmee een verklaarbaar gegeven. Hierbij laat ik de invloed van de omgeving en de voorbeeldfunctie daarvan nog buiten beschouwing.

Met andere woorden: een mens wordt zoals die is en dit is zeker geen vooropgezette keuze van een individu. De kunst in mijn werk is om mensen die zich in deze situatie kansloos voelen weer perspectief te bieden, waarmee er langzaam vertrouwen en overtuiging ontstaat in een toekomst. In de interactie tussen mijn deelnemers, de omgeving en onszelf ga ik uit van de uitgangspunten van het Mediërend Leren zoals geformuleerd door Feuerstein. Dit is de basis van waaruit ik de ontwikkeling van de deelnemers begeleiden.

Uitgangspunt hierbij is dat ik de deelnemer help om zijn ervaringen te ordenen en te interpreteren. Hierbij wil ik de prikkels voor een nieuwe leerervaring bewust en doelgericht aanbieden. Ik ga uit van de naastliggende haalbare stap in het leerproces, die kans op een succesvolle ervaring biedt. Vervolgens worden deze leerervaringen verbonden met gebruiksmogelijkheden in andere situaties waardoor het geleerde een bredere betekenis krijgt. Door zo te werk te gaan ervaar ik dat deelnemers groeien in hun (denk)vaardigheden, zelfstandigheid en zelfvertrouwen en daarmee nog beter kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Voor degenen die meer willen weten over deze interactiestijl en het werk van Feuerstein verwijzen wij graag naar onze pagina met links.

 Bewerk  Afdrukken  E-mail

Adres gegevens

De Bakfiets
Postbus 753
7500 AT Enschede
Telefoon 053-4785853 

Jobcoach Marcel

Ik ben Marcel Meinsma, geboren 19 maart 1970, en woon in Enschede. Samen met Barbara heb ik 3 kinderen.

Onderdelen van SO de Bakfiets

Begeleiding - thuis; administratie, dagplanning, contacten met instanties, socialiseren (club, vereniging)
Bemiddeling
Arbeidstraining

IRO (individuele re-integratie overeenkomst)
PO (Persoonlijke ondersteuning)
SA (sociale activering)

Dynamische assessment
CATM
CMB

De wet Poortwachter
Loopbaanbegeleiding
Coaching