Individuele vraaggerichte benadering

Ik begeleid mensen met een structurele functie beperking binnen hun omgeving. Deze omgeving kan zijn het gezin, school, de maatschappij of een werksituatie. Hierbij richt ik me met name op mensen met een autisme spectrum stoornis, ADHD. Binnen mijn begeleiding werk ik volgens de IVB-methodiek. Mijn werk doe ik vanuit persoonlijke en maatschappelijke betrokkenheid met die mensen die ondersteuning en begeleiding vragen bij het realiseren van hun doelen. Hierbij werk ik vanuit mijn persoonlijk doel: mensen daar waar nodig te ondersteunen en begeleiden richting hun persoonlijke doel.

 

MISC

MISC Denkstimulerende begeleiding is gebaseerd op de principes van Mediërend Leren. Dit concept baseert zich onder meer op de theorieën van Structurele Cognitieve Modificeerbaarheid en de Gemedieerde Leerervaring van Prof. Dr. R....

Lees meer

Intentionaliteit

Intentionaliteit Bij Intentionaliteit gaat het erom inzicht te krijgen in jezelf en wat je kunt doen met die zelfkennis. Het is van groot belang om je eigen handelen te begrijpen. Alleen dan kun je je doelen bereiken, je...

Lees meer

Dynamisch Assesment

Dynamisch Assesment Bij Dynamisch Assesment wordt er een test gedaan waarbij wordt gekeken naar wat je al kan en wat je eventueel nog kunt ontwikkelen. Zo wordt in kaart gebracht hoe je denk- en leerprocessen verlopen en hoe je...

Lees meer

Instrumenteel Verrijkingsprogramma

Instrumenteel Verrijkingsprogramma Het Instrumenteel Verrijkingsprogramma is bedoeld voor mensen die onder hun niveau functioneren en richt zich op het ontwikkelen van de denkvaardigheden. Hierbij maken we gebruik van de...

Lees meer

Het Assessment

Het Assessment Het assessment is een gedegen onderzoek naar de wensen en mogelijkheden van mensen. Het vormt de basis voor een vervolgtraject naar werk of het leren en ontwikkelen in de huidige functie. We bestuderen de...

Lees meer

Mediërend leren

Mediërend Leren Bij Mediërend Leren gaat het erom dat je leert leren. Het doel is om het leerproces eigen te maken. Dus de manier waarop je leert staat centraal en niet wat je leert. Samen ontwikkelen De Bakfiets reikt het...

Lees meer

Onze methodiek

Methodiek Mijn benadering begint altijd met het maken van persoonlijk contact. Door elkaar te leren kennen ontstaat een beeld van wat er leeft en wat het doel is. Vervolgens breng ik in kaart wat iemand kan en wil en starten we...

Lees meer

Adres gegevens

De Bakfiets
Postbus 753
7500 AT Enschede
Telefoon 053-4785853 

Jobcoach Marcel

Ik ben Marcel Meinsma, geboren 19 maart 1970, en woon in Enschede. Samen met Barbara heb ik 3 kinderen.

Onderdelen van SO de Bakfiets

Begeleiding - thuis; administratie, dagplanning, contacten met instanties, socialiseren (club, vereniging)
Bemiddeling
Arbeidstraining

IRO (individuele re-integratie overeenkomst)
PO (Persoonlijke ondersteuning)
SA (sociale activering)

Dynamische assessment
CATM
CMB

De wet Poortwachter
Loopbaanbegeleiding
Coaching