Instrumenteel Verrijkingsprogramma

Het Instrumenteel Verrijkingsprogramma is bedoeld voor mensen die onder hun niveau functioneren en richt zich op het ontwikkelen van de denkvaardigheden. Hierbij maken we gebruik van de omgekeerde piramide van Emiel van Doorn (zie afbeelding hieronder).

Bakfiets-Pyramide-2014Bron: Van Doorn, E., StiBCO.

De genoemde cognitieve functies kunnen als bouwstenen gezien worden van een denkproces. Deze stenen worden vanuit de eerste (waarnemen) opgebouwd. Elke keer komt er een steen bij (zie het bovenstaande model). De steen van het niet blokkeren houden we apart. Wanneer deze namelijk gebruikt wordt, blokkeert het denkproces. Je wordt gestimuleerd om taken aan te pakken en profijt te halen uit huidige en toekomstige leerervaringen. Zo kom je tot het inzicht dat je wel degelijk invloed kunt uitoefenen op je eigen leerproces. Dat resulteert in meer zelfvertrouwen en motivatie en uiteindelijk in succesvol functioneren

Adres gegevens

De Bakfiets
Postbus 753
7500 AT Enschede
Telefoon 053-4785853 

Jobcoach Marcel

Ik ben Marcel Meinsma, geboren 19 maart 1970, en woon in Enschede. Samen met Barbara heb ik 3 kinderen.

Onderdelen van SO de Bakfiets

Begeleiding - thuis; administratie, dagplanning, contacten met instanties, socialiseren (club, vereniging)
Bemiddeling
Arbeidstraining

IRO (individuele re-integratie overeenkomst)
PO (Persoonlijke ondersteuning)
SA (sociale activering)

Dynamische assessment
CATM
CMB

De wet Poortwachter
Loopbaanbegeleiding
Coaching