Raad van Advies

Aan Samen ontwikkelen De Bakfiets is, sinds 17 november 2008, een raad van advies verbonden. Deze raad heeft voor De Bakfiets een belangrijke rol. Ik ben er dan ook zeer trots op dat ik over deze raad beschik waarbinnen 4 mensen zitting hebben met grote deskundigheid. Zij staan, ieder vanuit hun specifieke deskundigheid De Bakfiets bij met raad en daad. Hiermee helpen zij mijn organisatie bij het uitstippelen van de koers.

De taakgebieden zijn:

  • Klankbord (supervisie, intervisie, organisatieadvies)
  • Geschillencommissie
  • Klachtencommissie

De leden zijn:

Naam

Functie

Organisatie

   Website

Mieke Malda Mediator, coach & Interim manager Malda Verandermanagement www.malda.nl
Emiel van Doorn Adviseur, trainer, coach Stibco Stibco www.stibco.nl
Floor van Loo Opleider, begeleider, onderzoeker DeSti www.desti.nl
Anne Bas Terpstra Financieel directeur  Daniëls Huisman

Netwerk weblinks: agno.nl – autismenetwerkcompass.nl – feuerstein.nl – geldkompasenschede.nl – stibco.nl

Adres gegevens

De Bakfiets
Postbus 753
7500 AT Enschede
Telefoon 053-4785853 

Jobcoach Marcel

Ik ben Marcel Meinsma, geboren 19 maart 1970, en woon in Enschede. Samen met Barbara heb ik 3 kinderen.

Onderdelen van SO de Bakfiets

Begeleiding - thuis; administratie, dagplanning, contacten met instanties, socialiseren (club, vereniging)
Bemiddeling
Arbeidstraining

IRO (individuele re-integratie overeenkomst)
PO (Persoonlijke ondersteuning)
SA (sociale activering)

Dynamische assessment
CATM
CMB

De wet Poortwachter
Loopbaanbegeleiding
Coaching